Bản quyền phần mềm thuộc Bộ Tư pháp
Địa chỉ: 60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.
Website: http://moj.gov.vn

Thông báo:

    1. Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch: Hiện tại hệ thống đã trở lại hoạt động bình thường, Quý vị vui lòng truy cập địa chỉ https://quanlyhotich.moj.gov.vn để thực hiện tra cứu chi tiết và thống kê dữ liệu.
    2. Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch (kết hôn, giám hộ, khai tử, nhận cha mẹ con, xác nhận tình trạng hôn nhân... trừ khai sinh): Hiện nay phần mềm này đã được điều chuyển sang địa chỉ https://hotichdientu.moj.gov.vn. Quý vị vui lòng truy cập vào địa chỉ mới để thực hiện.
    3. Phần mềm đăng ký đăng ký khai sinh điện tử: Phần mềm vẫn đang hoạt động bình thường, Quý vị vui lòng truy cập địa chỉ https://khaisinhdientu.moj.gov.vn để thực hiện.
    4. Phần mềm quản lý người dùng (dành cho Sở Tư pháp): Phần mềm vẫn đang hoạt động bình thường, Quý vị vui lòng truy cập địa chỉ https://hotichnguoidung.moj.gov.vn để thực hiện.
    Vậy Bộ Tư pháp trân trọng thông báo.